Organizator akcjii: Skrzeszewscy sp. z o.o sp. k., program dotyczy klientów składający zamówienia w sklepach internetowych: Jeans24h.pl. jeans24h.eu, jeans24h.de i Jeansstore.pl (jeżeli zdecydują się na przekształcenie swoich danych osobistych w konto klienta).

 

Nabór do programu lojalnościowego "Zostań z nami":  

 • W momencie uruchomienia programu w dniu 02.11.2018, przeliczone zostaną wcześniejsze zamówienia każdego zarejestrowanego klienta złożone przed dniem 01.10.2018 r. w serwisach Jeans24h.pl. jeans24h.eu, jeans24h.de i Jeansstore.pl. W przypadku spełnienia warunków programu, klient zostanie ręcznie zakwalifikowany do programu, o czym będzie powiadomiony mailem pod warunkiem, iż wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji niedotyczącej procesu zamówienia (RODO).
 • Wartość produktów z nowych zamówień zostanie doliczona do puli klienta po 28 dniach od otrzymania produktu (okres karencyjny).
 • W czasie trwania programu każdy kolejny zarejestrowany klient spełniający warunek ilościowy i kwotowy złożonych zamówień będzie automatycznie kwalifikowany do programu i od kolejnego zamówienia będzie korzystał ze stałego rabatu na zamówienie.

Przyznawany rabat widoczny będzie w sklepie pod każdym z produktów oraz na koncie Klienta.


Wartość przyznanego rabatu:

 1. W wypadku sumy wcześniejszych zakupów z wyłączeniem anulacji, reklamacji i zwrotów powyżej 1000 zł - 7% na kolejne zakupy
 2. W wypadku sumy wcześniejszych zakupów z wyłączeniem anulacji, reklamacji i zwrotów powyżej 5000 zł - 10% na kolejne zakupy
 3. W wypadku sumy wcześniejszych zakupów z wyłączeniem anulacji, reklamacji i zwrotów powyżej 8000 zł - 15% na kolejne zakupy.


Wyłączenia: 

 • Wartość rabatu jest obliczana z wartości wszystkich kupionych produktów podlegających programowi, bez uwzględnienia kosztów transportu.
 • Organizator akcji zastrzega sobie prawo wyłączenie z akcji niektórych produktów
 • Organizator akcji zastrzega sobie prawo wyłączenie z akcji grup produktów objętych innymi akcjami specjalnymi, w tym wypadku zastrzeżenie o wyłączeniu takiej grupy zostanie podane na stronie informacyjnej danej akcji lub na karcie danego produktu.


Mechanizm działania rabatu:

 • Rabat działa automatycznie podczas składania zamówienia jeżeli złożenie zamówienia odbędzie się za pomocą konta uprawnionego do rabatu - należy się zalogować do systemu sklepowego. Suma zamówienia uwzględnia już przyznany rabat. Aby wziąć udział w programie ZOSTAŃ Z NAMI nie trzeba wpisywać żadnych kodów rabatowych.
 • Czas trwania programu: Program lojalnościowy dla stałych Klientów - "Zostań z nami" działa od dnia 01.11.2018 na czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia programu bez podania przyczyny pod warunkiem poinformowania beneficjentów programu o zakończeniu programu, mailem, z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 • Zmiany w programie: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie pod warunkiem poinformowania beneficjentów programu o zmianach drogą mailową z 14 dniowym wyprzedzeniem.


Reklamacje:

 • Reklamacje na działanie programu lojalnościowego "Zostań z nami" czy kwalifikację do programu można zgłaszać tutaj